Közgyűlési meghívó

Tisztelt MAKETUSZ tagszervezet!

A Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség ezúton meghívja Önt a rendkívüli közgyűlésére.

A közgyűlés időpontja: 2018.02.04. 14:00

A közgyűlés helye: MAKETUSZ iroda, 1011 Budapest, Fő u. 11-14. III. emelet (Reorg Consult iroda)

Napirendi pontok

  1. Levezető elnök és a közgyűlésen közreműködők megválasztása
  2. Elnöki összefoglaló
  3. Elnökségi tagok Szövetségünkkel kötött munkavállalási és/vagy megbízási szerződéseinek előzetes jóváhagyása.
  4. A 2019. évi Kerékpáros vándortábori program és a GINOP 7.1.9 projektek támogatási szerződéssel járó kötelezettségvállalás elfogadása.
  5. Egyebek

Felhívom a figyelmet, hogy a közgyűlés határozatképes, ha azon az egyesületi tagok 50%-a+1 fő jelen van (illetőleg szabályszerű meghatalmazással képviselve van).

Ha a közgyűlés nem lesz határozatképes, a megismételt rendkívüli közgyűlés ugyanazon a helyen, ugyanazon napirendi pontokkal 2018.02.07-én 10:30 órakor kerül megtartásra.

A megismételt közgyűlés a megjelent egyesületi tagok számára tekintet nélkül határozatképes.

Kérjük, hogy a rendkívüli közgyűlésen személyesen, vagy meghatalmazottja útján vegyen részt.

Benyó Balázs sk.

elnök

kozgyules_meghivo_2019_02_07