Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség

2017. március 22-én 25 alapító taggal bejegyzésre került és megkezdte munkáját az országos lefedettségű, kerékpáros turizmus fejlesztése érdekében létrehozott Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség. Tagjaink között megtalálhatók a nagyobb hazai kerékpáros szervezetek és régiós kerékpáros, turisztikai fejlesztési egyesületek. Az elnökségi tagok a kerékpározás, a projektmenedzsment és a turizmus területén jártas szakemberek.

2016. augusztusában, egy tisza-tavi turisztikai témájú konferencián számos olyan, a kerékpározásban és aktív turizmusban jártas szakember gyűlt össze, akik kifejezték, hogy szükség van egy ilyen szervezet létrehozására. A kerékpárutak és kerékpározható utak fejlesztése, a kerékpáros turisztikai hálózat megvalósítása, a turisztikai trendek azt mutatják, hogy a kerékpáros turizmus fontos része lehet a hazai aktív turisztikai kínálatnak.

Mik a MAKETUSZ céljai?

A szövetség általános célja olyan szellemi és szakmai műhely létrehozása, amely a kerékpáros turizmus hazai terjedésének elősegítéséhez, kultúrájának megteremtéséhez és infrastruktúrájának, illetve szolgáltatásainak fejlesztéséhez nyújt szakmai támogatást. A szövetség a céljaihoz kapcsolódó vállalkozói, állami, non-profit hálózatok közreműködésével elősegíti a szabadidő eltöltésének kulturált, hagyományőrző és teremtő, környezettudatos és szemléletformáló tevékenységeket. Célja a kerékpározáshoz kapcsolódó projektek megvalósítása, szabadidős sport, oktatás, szórakozás, valamint turisztikai közösségformáló programok ösztönzése és szervezése. Külön célként fogalmaztuk többek között:

  • a kerékpáros turisztikai szolgáltatások színvonalának emelését, ezen keresztül a belföldi és külföldi kerékpáros túrázók számának emelését;
  • a hazai kerékpárosbarát turisztikai szolgáltatások fejlesztését, illetve a fejlesztéseket végző szolgáltatók szakmai támogatását;
  • kerékpáros képzések szervezését;
  • a magyarországi kerékpáros turisztikai infrastruktúra, szolgáltatási rendszerek fejlesztésének szakmai támogatását és összefogását.

A fenti célok megvalósításának biztosítéka a 25 alapító és a további jelentkezők birtokában lévő tudás, tapasztalat és elkötelezettség.

A szövetség missziója érdekében számos feladatot vállal:

  • Érdekképviseleti tevékenysége körében törekszik a kerékpáros turisztikai fejlesztések szakmai tartalmának meghatározására, befolyásolására.
  • Projekteket generál, pályázatokat nyújt be, pályázatokat valósít meg.
  • Rendezvényeket, programokat, szervez, támogat, valósít meg.
  • Közreműködik a céljaihoz kapcsolódó szakmai, országos, területi a kerékpározást támogató stratégiák és fejlesztési tervek elkészítésében és megvalósításában.
  • Nemzetközi kapcsolatokat alakít ki, különös tekintettel a közös, határon átnyúló fejlesztésekre, valamint az EuroVelo hálózatra. Részt vesz a Magyarországot is érintő európai fejlesztési tervek elkészítésében és megvalósításában.

Az országos működési területet fontosnak tartjuk

A kerékpáros turizmus esetében is sok olyan fejlesztés van, amely szigetszerű. A források által létrehozott fejlesztések is sokkal hatékonyabbak lennének, ha azokat együttműködésben, egységesebb formában valósítanák meg. Az országot átszelő gerincútvonalak (pl. EuroVelo) sikere is az egyes régiók szereplőitől függ, ezeket is szeretné a szövetség összefogni. Távlati cél, hogy olyan országos kerékpáros hálózat jöjjön létre, amely minden, kerékpáros turizmusra alkalmas területet bekapcsol a működésbe.

Dokumentumok

Szervezeti és Működési Szabályzat

Alapszabály